Πιστοποιήσεις

Το Άρωμα Όθρυς πιστοποιεί τα προϊόντα του στην TÜV AUSTRIA Hellas, που είναι Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣY.Δ.) για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της, ενώ διαθέτει επίσης Διαπίστευση και/ή Αναγνώριση και από άλλους Φορείς όπως: ACCREDIA, APMG, GLOBALGAP, IFS κλπ. Επίσης, είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμό Κοινοποίησης 0906.

Kάντε κλικ για μεγέθυνση