• Άρωμα Όθρυς

Τσάι του βουνού 40 γρ. & 80 γρ.

Συλλέγεται με το χέρι. Kαθαρό βάρος: 40 γρ. & 80 γρ. Συσκευασία (ένας τύπος): σακουλάκι με ετικέτα Το τσάι του βουνού  Άρωμα Όθρυς καλλιεργείται στις πλαγιές του όρους Όθρυς της Μαγνησίας σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα. Οι κλιματολογικές συνθήκες  και το υπέδαφος του βουνού θεωρούνται ιδανικά για την καλλιέργεια του και του δίνουν ασύγκριτα ξεχωριστό άρωμα και υ...
> > >